P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.06.2024 - 19:17 CET Přihlášení uživatele
Ordinační hodiny:
Renée Zmeková:
Po:     7.00 - 14.30
Út:   10.00 - 18.00
St:         pouze pro
            objednané
Čt:     9.00 - 17.00
Pá:     7.00 - 13.00

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Dárkové poukazy
na poskytované služby
dle Vašeho přání.
 

Fyzioterapie

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÁ FYZIKÁLNÍ TERAPIE

V ordinaci používám moderní přístroj firmy  Maddison - INTELECT ADVANCED -elektroléčba s 20ti typy proudů s možností využití  vakuové jednotky, - ultrazvuk s hlavicí 1cm2, 4cm, 10cm2,  -laser s laserovou sprchou.

Přístroj pro magnetoterapii firmy  BIOMAG s kruhovým solenoidem 60cm, 3dílný poduškový aplikátor,  bodový aplikátor.

Přístroj pro vířivou koupel horních a dolních končetin FSB COMFORT 1002 , možnost volby  ze sedmi programů s možností přidání ozónu.

Přístroj na lymfatickou drenáž horních a dolních končetin

Přístroj na terapii REBOX

Motomed na posílení horních a dolních končetin

Trakční jednotka bederní, trakční jednotka krční

V měsící lednu a únoru 2012 jsem se zúčastnila intenzivního  kurzu fyzikální terapie pod vedením  Mgr. Josefa  Urbana , Mudr. Jiřího  Poděbradského.

Fyzikální terapie je cílená, dózovaná aplikace fyzikálních podnětů bez vedlejších účinků. Nejobecnějším rysem fyzikálních podnětů je ovlivnění aferentního nervového systému, CNS. Cílem je řešit příčinu a ne následek.

PROČ TO BOLÍ? 

Bolest je nesporně nejčastější symptom, pro který pacient vyhledává  lékaře, fyzioterapeuta. Bolest je pro nás cenná informace o přítomnosti poruchy. Lékař by měl tuto informaci  dešifrovat (ne ji potlačit prášky), pacient by měl  naslouchat hlasu svého těla. Cílem je společně  pomoci tělu nastartovat autoreparační schopnosti organismu.

 

Při volbě fyzikální terapie řeším:

 • celkový holistický přístup
 • kontraindikace 
 • účinek kterého chci dosáhnout 
 • hloubka tkáně, kterou chci ovlivnit, přesně cílit   
 • druh a velikost elektrod  
 • uložení elektrod  
 • konstituce pacienta  
 • volba parametrů  
 • vhodná intenzita

 

V ORDINACI PRAKTIKUJI  ELEKTROLÉČBU, ULTRAZVUK, KOMBINOVANOU TERAPII, TERAPII REBOX, MAGNETOTERAPII, LASER, VÍŘIVKU,  LYMFODRENÁŽ PŘÍSTROJOVOU HORNÍCH I DOLNÍCH KONČETIN, TRAKCI NA TRAKČNÍ  JEDNOTCE BEDERNÍ A KRČNÍ

 • GALVANOTERAPIE - stejnosměrný galvanický  proud

  Indikace:    -   Nenahraditelná a opomíjená  aplikace u čerstvých  poúrazových stavů,  1-3 den od úrazu

                       -   Poruchy citlivosti - neuropatie, disestezie, hypestezie, morbus Raynaud, morbus Burgerr

 

 • IONTOFORÉZA - galvanický proud - vpravování léčivých iontů z elektrod  do těla pacienta

Indikace:    -  Bolestivé stavy - vpravování nesteroidních analgetik-ibuprofen, diklofenak, dolgit - v dnešní době nahrazeno klidovou galvanizaci či jinou fyzikální terapií

Kyselina hyaluronidázová kyselina

Indikace:  - stará keloidní jizva, úraz či poškození achillovy šlachy, dupuytrenova kontraktura počínající. Po aplikaci hyázové iontoforézy optimálně vhodné  ihned  manuální protažení palmární aponeurózy - dlaně.

 

 • DIADYNAMICKÉ PROUDY - pomezí mezi stejnosměrnými proudy a  nízkofrekvenční proudy (spojení galvanického účinku a momofázického pulzního proudu).

Indikace:   -  Bolestivé stavy-analgetický účinek,  poúrazové stavy, artrózy (bolest, otok, či prevence u artróz, cíl- vaskularizace, 2x ročně!!)

DF- citlivější jedinci 1´-2´počátek terapie, LP- analgezie, CP- antiedematózni terapie, zlepšení trofiky, prokrvení, svalové pumpy, myostimulace (v závislosti na použité intenzitě různý účinek).

DD proudy aplikace vhodné u normostenika,  či  povrchového místa účinku.  U lidí obézních je lépe použít  středněfrekvenční proudy.

 

 • TRAUBERTOVY PROUDY- nízkofrekvenční proudy. Analgetická terapie. Pozor na zrušení ochranné bolesti!

Indikace:   -  Bolestivé stavy - artrózy (kolen, kyčlí, hlezna), - posttraumatické bolesti ne akutní stádium (distroze, kontuze, hematomy, fraktury), -revmatické bolesti

Aplikace u normosteniků, u obézních lidí lépe použít středněfrekvenční proudy- pronikají více do hloubky!

 

 • TENS  (transkutánní elektrická neurostimulace) , nízkofrekvenční proudy

Indikace:   -  Analgezie, elektrogymnastika

Konvenční TENS- dohodou stanovené parametry, analgezie, frekvence 100Hz, deskové elektrody

Randomizace TENS- výhoda přijemná i u dětí , bolestivé stavy, frekvence náhodně kolísá kolem 100Hz, deskové elektrody

Hyperstimulační TENS- obdoba Traubertových proudů ale lépe tolerované . Indikace u citlivých jedinců, starších lidí, frekvence 143Hz

Burst TENS-analgezie, možno použit deskové elektrody či jednu hrotovou, frekvence do 10Hz

Vysoké napětí- analgezie, myorelaxační účinek, antiedematózní, konstantní frekvence 200Hz

APL TENS- odstranění senzitivních bolestivých bodů . Indikace- bolestivá ramena, záda. Používáme hrotovou elektrodu.

Ultraelektrostimulace-myorelaxační účinek + analgezie, frekvence 182Hz

Mens TENS- mikroelektrostimulace, intenzita desítky miliapmér, přišlo z Ameriky- levné domácí přístroje

Elektrogymnastika

1.Monotřípulzní  trojúhelníkové proudy

2.Ruská stimulace

3.Kotzovy proudy

 

 • INTERFERENCE -středněfrekvenční proud, křížením dvou okruhů středněfrekvenčních proudu vzniká uprostřed nízkofrekvenční proud

Úpravou parametrů lze  docílit požadovaného účinku- analgezie, myorelaxace, vazodilatace, dráždění.

 • Klasická interference
 • Izoplantární vektorové pole- krouží v celém rozsahu
 • Dipólové vektorové pole- lze natočit dipól přímo do cílové tkáně
 • Interference dvoupólová- indikace na menší kloub (hlezno, ruka), či drobní jedince

 

 • KOMBINOVANÁ TERAPIE - simultánní technika elektroléčby a ultrazvuku. Slouží k odstranění bolestivých motorických bodů

Indikace - výborná metoda k vyhledání a odstranění bolestivých, motorických bodů (TrP) v svalech, či celých HAZ (hyperalgických bolestivých zón). Bolestivé rameno, bolesti zad, bolest v hýždích, lýtkových svalech, tenisový loket...

 

 • ULTRAZVUK - patří do mechanoterapie, podélné vlnění hmotného prostředí s frekvencí nad 20 000Hz

Podélné vlnění prostupuje dobře měkými tkáněmi do hloubky, rozkmitává tkáně a buňky, provádí mikromasáž. Přitom se mechanická energie mění na tepelnou, tvorba tepla.

Účinek- mikromasáž, analgezie, myorelaxace, antiedematozní účinek, disperzní účinek (přeměna gelu v sol a jejich resorpce)

Indikace- hypertonus v svalech, otoky, hematom, exudát

 

 • MAGNETOTERAPIE- léčebné užití magnetické složky elektromagnetického pole

Magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým protéká elektrický proud-elektromagnetikcá indukce

Účinek: vazodilatace, analgetický, myorelaxační, antiedematózní, trofotropní účinek

V ordinaci používám přístroj Biomag s příslučnými aplikátory- plošný, solenoid, bodový aplikátor

Indikace:
 • fraktury a paklouby- vysoké dávky a dlouhé expoziční doby
 • degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu(artrozy, morbus Bechtěrev..)
 • funkční poruchy pohybového systému
 • sterilní záněty, makrobiální záněty
 • zmírnění poškození měkkých tkání při imobilizaci

TERAPIE REBOX

VÝRAZNĚ ANALGETICKÁ METODA